امتیاز شما
مدت زمان لازم 120 ثانیه

سمعک هوشمند سمعک صدا

سمعک هوشمند سمعک صدا

0
131109

سمعک یک دستگاه الکترونیکی است که غالبا در پشت یا داخل گوش فرد استفاده کننده قرار می گیرد و به گونه ای طراحی شده است