امتیاز شما
مدت زمان لازم 120 ثانیه

سمعک نامرئی

سمعک نامرئی

0
131110

سمعک هوشمند از نسل سمعک های دیجیتال هوشمند می باشد. امروزه یکی از پرکاربردترین سمعک ها، سمعک نامرئی می باشد. کانال گوش انسان دارای پیچیدگی می باشد و در حالت طبیعی به شکل حرف S می باشد